Iladalen legekontor

AKTUELT:

E-KONSULTASJON:
Vi har åpnet for e-konsultasjon via Helsenorge. Her kan du ha en skriftlig konsultasjon med legen om problemstillinger som egner seg for dette. Kostnaden er det samme som for ordinær legekonsultasjon. Ved stor pågang kan henvendelsen besvares utenfor åpningstid og kveldstakst vil da påløpe. Henvendelsen skal besvares senest etter fem dager.

NY LEGE FRA 1.FEBRUAR 2024:
Elise Sars skal arbeide seks måneder på Ullevål som del av sin spesialisering. I januar jobber Katia Monclair i hennes stilling, før hun fra februar går tilbake til sine to faste ukedager hos oss. Fra 1. februar skal Ellen Mo jobbe full tid hos oss. Hun har lang erfaring fra allmennmedisin og er snart ferdig spesialist.

LEGEERKLÆRING TIL SKOLEELEVER:
Dersom eleven nærmer seg fraværsgrensen på 10% i et fag, kan legen skrive en attest på gyldig fravær, dersom fraværet skyldes sykdom.
Elever med kroniske lidelser kan vurderes for legeerklæring tidlig i skoleåret. Disse attestene koster kr 200.

LUFTVEISINFEKSJONER:
Dersom du har kraftig hoste eller andre sterke symptomer på smittsom luftveisinfeksjon, så er det fint om du bruker munnbind på venterommet. Det er mulig at lege kan sykmelde ved digitale konsultasjoner og telefonkonsultasjon. Dette for å redusere smitterisiko på legekontorene. Vi minner om at sykmeldinger normalt ikke kan tilbakedateres.

KONTAKT OSS


Iladalen legekontor, Kingos gate 12-14, 0457 Oslo
T: 23121900
Åpningstider:
Man - fre kl. 8.00 - 15.00
Telefontid:
Man - torsdag kl. 8.30 - 10.30 og 12.30 - 14.30. Telefonen er stengt etter lunsj fredager og under ferieavvikling.
Blodprøver: Blodprøver bør taes senest kl 14.30 man-tors. Det er redusert kapasitet for blodprøver på fredager.

Bestilling av time
Hvis du trenger time samme dag må du ringe. Telefonen åpner kl 8.30
Ordinære legetimer bestilles gjerne via Helsenorge.no, se knapp øverst på siden


Legetime på video, telefon eller skriftlig
Alle legene tilbyr også konsultasjon på telefon eller video. Du kan koble deg opp på video på forhånd via denne linken. Du må gi oss beskjed om du ønsker slik digital time. Om du bestiller time på nett, kan du notere i kommentarfeltet dersom du ønsker video- eller telefonkonsultasjon. Fra høsten 2023 er det begrensede muligheter for å skrive sykmelding uten personlig oppmøte.
Skriftlig konsultasjon, e-konsultasjon, bestiller du i Helsenorge, se mer under "aktuelt".

Medisinbestilling/beskjeder
Faste medisiner kan bestilles uten legetime, men sjekk først om du har gyldig resept på Helsenorge.no. Herfra kan du bestille resept eller sende en kort beskjed til våre helsesekretærer.

Prøvesvar
Blodprøver som sendes til Fürst laboratorium kan du lese selv via denne
link. Legen din vil følge opp unormale resultater. Prøvesvar på koronatest kan du lese ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Betaling
All betaling er i henhold til Normaltariffen. Telefon- og video og e-konsultasjon har samme kostnad som vanlig konsultasjon. På grunn av stor arbeidsmengde for legene nå, kan noen slike konsultasjoner foregå etter kl 16, da gjelder kveldstakst. Vi benytter Medipay som betalingsløsning. Du mottar en SMS med betalingsinformasjon.

Skal du fjerne sting?
Du trenger ikke legetime, men avtaler direkte med en av våre sekretærer.
Glucosebelastning eller fjerne føflekker: Lege og medarbeider trenger noe mer tid til forberedelse og gjennomføring, vi ber derfor om at du avtaler tidspunkt med sekretær på kontoret.
Stacks Image 682