Om oss
Vi er et fastlegekontor med tre allmennleger som alle er spesialister i allmennmedisin. Hos oss arbeider tre autoriserte helsesekretærer i faste stillinger. Helsesekretærene gir medisinske råd og veiledning på telefon og administrerer timeavtaler. I samarbeide med legene utfører de en del medisinske prosedyrer i tillegg til å ta blodprøver.

Legene

Terje Johansen
Cand.med. Universitetet i Trondheim 1989. Spesialist i allmennmedisin. Medlem av kurskomiteen for Oslo legeforening.

Randi S. Ofstad
Cand.med. Universitetet i Oslo 1986. Spesialist i allmennmedisin. Veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin. Sensor ved medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Tone C. Giercksky
Cand. med. Universitetet i Oslo 1994. Spesialist i allmennmedisin. Veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin. Lektor ved medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Helsesekretærene

Elisabeth Ekhaugen autorisert helsesekretær
Line Reimers autorisert helsesekretær
Guri Prent-Eckbo autorisert helsesekretær
Stacks Image 630